Make Money Online

Kiếm Tiền Online Toàn Diện

19.000.000 đ

25.000.000 đ

32 giờ, 45 phút

Video

Level Beginner

Từ cơ bản tới nâng cao

Khóa học bao gồm những gì?

Mọi thứ bạn cần để làm MMO thành công. Từ tư duy, kiến thức, công cụ được chọn lọc qua hơn 10 năm làm MMO. Tất cả thực chiến và cập nhật nhất.

Khóa học MMO Master

Chi tiết chương trình

01. Giới thiệu tổng quan MMO

Welcome! Watch this First

Office Hours

The Magic Student Center

02. Thiết lập hệ thống nền tảng

Welcome! Watch this First

Office Hours

03. Các hình thức MMO

Welcome! Watch this First

Office Hours

The Magic Student Center

Up and running

Người hướng dẫn

Khởi Nguyên MMO - 10 năm thực chiến MMO - thu nhập 2x tỉ đồng.

Câu chuyện học viên

Hãy nghe chính các học viên trải nghiệm khóa học và đạt được hiệu quả


Lan Anh

Mấy năm trời mày mò kiếm tiền online không bằng một vài giờ dạy của Khởi Nguyên. Mình tiếc hùi hụi khi không biết đến khóa học sớm hơn.


Nguyễn Nam

Mấy năm trời mày mò kiếm tiền online không bằng một vài giờ dạy của Khởi Nguyên. Mình tiếc hùi hụi khi không biết đến khóa học sớm hơn.


Jerry Đỗ

Mấy năm trời mày mò kiếm tiền online không bằng một vài giờ dạy của Khởi Nguyên. Mình tiếc hùi hụi khi không biết đến khóa học sớm hơn.


Minh Phạm

Mấy năm trời mày mò kiếm tiền online không bằng một vài giờ dạy của Khởi Nguyên. Mình tiếc hùi hụi khi không biết đến khóa học sớm hơn.

Đăng ký khóa học

Hơn 100 học viên thành công với thu nhập $5000.

19.000.000 đ

MMO Masterclass

Kiếm tiền online bền vững, thu nhập thụ động, tự do không gian thời gian.

Đừng bỏ lỡ chương trình giảm giá và cập nhật mới nhất về khóa học

Rate this page
Scroll to Top